Pul Koleksyonlarım

Home » Pul Koleksyonlarım

              

Pul Koleksiyonları

Bir tür dantelli etiket olarak tanımlanan pul; özellikle gönderimi yapılan postaların ücretinin ödendiğini göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Eski dönemlerde pulların oldukça yoğun bir şekilde kullanıldıkları bilinmektedir. İlk kez pullar 1840 yılı itibariyle İngiltere’de kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Pullar özellikle coğrafi, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerin ön planda olduğu etiketler olarak da tanımlanmaktadır. Osmanlı Devletinde de ilk olarak pullar 1863 yılı itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla ülkemizde de pulların çok eski tarihlerden bu yana kullanıldığını ifade etmek mümkün olmaktadır.

Pulların yaygınlaşmasına paralel olarak pul koleksiyonculuğunun da etkili bir şekilde gelişim gösterdiğini ifade etmek mümkün olmaktadır. Zira günümüz koşullarında koleksiyonu en çok yapılan ürünler arasında pullar her zaman ilk sırada yer almaktadır. Pul koleksiyonculuğunun hızlı bir şekilde gelişim göstermesinin en temel nedeni; pulların ulaşılabilirlik noktasında başarı ürünler arasında yer almasıdır. Yine pulların giriş maliyetinin de düşük olması; bu tarz koleksiyonların yaygınlaşmasının en temel nedenleri arasında yer almaktadır. Pulların temelde anma, sürekli, resmi ve uçak postası pulu olarak sınıflandırıldıklarını da ifade edebiliriz.

Yeni Nesil Pul Koleksiyonları

Günümüz koşullarında pul koleksiyonlarına olan ilginin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda belirli bir öyküsü bulunan pul koleksiyonlarının da sıklıkla tercih edildiklerini ifade edebiliriz. Özellikle işgal dönemlerine ait pulların son zamanlarda favori pul koleksiyonları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Mesela Osmanlı döneminde Basra’nın İngilizler tarafından işgali dönemindeki pullar, belirli öyküsü bulunan pullar arasında yer almaktadır. Yine Musul’un Osmanlı döneminde İngilizler tarafından işgali dönemine ait pulların da etkili bir şekilde talep gördüğünden söz edebiliriz.

Esasında yakın döneme ait tarihi olaylar sırasında basılmış olan pullara ait koleksiyonlara da etkili bir şekilde ilgi gösterilmektedir. Mesela Irak’ın işgali dönemine ait pul koleksiyonları! Görüldüğü üzere pul koleksiyonları söz konusu olduğunda karşımıza oldukça geniş kapsamlı bir kültürel değerler ve tarihi olaylar çıkmaktadır. Dolayısıyla pul koleksiyonlarının tam anlamıyla tarihsel ve kültürel değerinin bulunduğunu ifade etmek de mümkün olmaktadır. Bu durum ise doğal olarak pul koleksiyonlarına olan ilginin sürekli olarak artış göstermesini mümkün kılmaktadır.

Whatsapp
Oral Avcı
Oral Avcı
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?