Tarihi Pul Koleksiyonlarım

Home » Tarihi Pul Koleksiyonlarım

1914 – 1918 Osmanlı Irak’ı İngiliz İşgal dönemi Posta Pul koleksiyonu

  Oral Avcı’nın 1967 yılından itibaren biriktirdiği nadir “Pul Koleksiyonu” Osmanlı Irak’ının 1914 yılında başlayan İngiliz işgali ile gelişen posta pullarını ve o dönem ait Antiye, mektup ve muhabere zarflarını içerir. Pul Koleksiyonu, İngilizlerin pey der pey işgal ettikleri Osmanlı Irak’ında yaptıkları askeri hamleleri, siyasi adımları ve idari tasarrufları desteklemesi amacı ile, nerdeyse on yıl süre ile kullanıma soktukları posta pulları ve hizmetlerinin anlatmaya sergileyen tarihi bir dosya niteliğindedir. Koleksiyonun içeriği bu konu işgal döneme  ait, dünya çapında neredeyse eşi ve benzeri nadir olan askeri, siyasi, idari ve hata diplomatik uygulamaları da sergilemeye çalışacağız. Koleksiyonun içeriğe ağırlıklı olarak 1913 – 1923 yılları arasında yaşanan, I. Dünya Savaşı hemen öncesi ve sonrası cereyan eden olayları gelişmelere ışık tutarken, Osmanlı Irak’ının İngilizler tarafından kademeli işgalini ve Ortadoğu’da yeni bir devlet inşasının sürecini, günün posta hizmetleri üzerinden tezahür eden olayları anlatmaktadır. Bu süreçte, Osmanlı Devleti’nin o tarihlerde güney doğusunun en büyük vilayetler olan ve pey der pey kaybedilen Basra, Bağdat ve Musul vilayetlerinin sosyal, ekonomik, askeri ve siyasi tarihleri de kısmen incelenmektedir. On yıllık süreç, günümüz Irak devletinin kurulması ve Musul (ve Kerkük Sancağını) Vilayetinin Anadolu’dan koparılmasına kadar uzanmaktadır. Çocukluk yıllarında Bayramları ve yaz tatillerini Kerkük’te geçiren Oral AVCI, biriktirdiği harçlık ve bayramlıklarını harcamak adına Kerkük’ün Atlas Caddesinde bulunan ve aslan Ermeni olan eski bir Pulcu dükkânını uğrak yeri haline getirmişti. Çocuk müşterilerine daha çok ilgilerini çeken renkli büyük ve ucuz pullar satan dükkân sahibi, Avcı’nın Tarih ve Coğrafya merak ve bilgisini gördükten sonra ona daha kıymetli pullar satın almasını tavsiye eder. Oral AVCI, 1968 yılından itibaren ağırlıklı olarak bu Dükkânda tezgâh altı olan ve (Irak) Cumhuriyet dönemi öncesine ait pullar satın almaya başlar. Avcı birçok dünya ülkesinin pullarını koleksiyonunda biriktirdiyse de Osmanlı, Irak ve Türkiye pulları hep onun güzidesi idi. İlerleyen zaman içerisinde, coğrafya ve tarih kitapları içinde okuduğu ve özellikle etkilendiği Kerkük’ün Osmanlı Devletinden kopuşu ve Irak devletinin kuruluş serencamesi ile ilgilisinin artması üzerine, biriktirmeye çalıştığı pul ve zarfları, bu süreci anlamak için koleksiyonunun önemli bir kısmını tarihin bu diliminde basılan ve kullanılan posta malzemesine ayırmaya başladı. 2015 yılından itibaren de özelikle Osmanlı Irak’ının İngiliz işgal döneminde hizmete sokulan pullar ve bu döneme ait posta hizmetleri ile ilgi bilgileri ulaşmak için tekrar çalışmaya başlayan Avcı, Kasım 2019 İstanbul’da “İşgal Devri Musul – Kerkük’te Osmanlı Pulları” koleksiyonuna ait bir sergi düzenledi.

Koleksiyondan Seçmeler

     
Whatsapp
Oral Avcı
Oral Avcı
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?