Sanat Eserleri

Home » Sanat Eserleri

            

Türk edebiyat, sanat, siyaset ve biyografi çalışmalarının en velûd ve en değerli isimlerinden İbnülemin Mahmut Kemal İnal bir eserinde “fazilet-mendân-ı eslafa layık oldukları derecede hürmet etmeyenler, nefislerini hürmete layık görmeyenlerdir” der. Geçmiş büyüklere hürmet etmenin bin bir türlü yolu var, ancak hiç şüphe yok ki bu yolların en verimlisi bu geçmişi yaşatmak ve geleceğe aktarmaktır. Bu açıdan bakıldığında çok büyük bir geleneğin içinden neredeyse bozulmadan akıp gelen İslam sanatlarının müstesna bir yer işgal ettiğini, bu istisnai durumun ortaya çıkmasında Türk/İslam sanatkârlarının büyük pay sahibi olduklarını söyleyebiliriz. Hüsn-i hat, tezhip, ebru, çini gibi hemen her sanat dalında Türklerin çok önemli ekollerin kurucuları ve aktarıcıları olduğu izahtan varestedir. Bu sadece Türk/İslam sanatkârları için değil, sanatseverleri için de rahatlıkla kurulabilecek bir cümledir. Onların bu sanatlara karşı beslediği muhabbet ve aşk ile bezeli hürmet hissi bu sanatların gelişmesini sağlayan çok önemli faktörlerden bir başkası olarak zikredilebilir.

1977 yılında Üniversite tahsilini Türkiye’de görmek için İstanbul’a geldikten sonra, Oral AVCI, uzun yıllar süren geleneksel sanatlara olan ilgisini, 2000 yılından itibaren bir koleksiyon haline getirdi ve gelecek kuşaklar için örülen duvarın tuğlalarından bir tanesi olması için elinizdeki bu kataloğa sığdırılamaya çalışıldı.Katalog, ağırlıklı olarak Kerküklü sanatçıların çalışmalarına ait, 35 hüsn-i hat, 8 tezhip ve 7 ebru eser ihtiva etmektedir. Seyfi Kerküki, Firaz Kerküklü, Yusuf Kerküklü imzalarının dikkat çektiği koleksiyonda Fuat Başar, SadreddinÖzçimi, A. SacitAçıkgözoğlu gibi İstanbul sanatçılarının eserleri de yer alıyor.

Comments

No comments yet. You can be the first filling the form below.

Whatsapp
Oral Avcı
Oral Avcı
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?